Przystanek Reformacja jest inicjatywą kościoła protestanckiego (Ewangelicznego Kościoła Reformowanego) mającą na celu dzielenie się Dobrą Nowiną o zbawieniu poprzez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. Nasza akcja skierowana jest w szczególności do uczestników corocznego festiwalu "Przystanek Woodstock", w którym sami wielokrotnie uczestniczyliśmy od samych jego początków w Czymanowie w 1995 r.

Co nas do tego motywuje? Z jednej strony poselstwo Bożego Słowa (Pisma Św.), w którym Zmartwychwstały Król zachęca nas do czynienia uczniami wszystkie narody (Ew. Mateusza 28:19-20), z drugiej zaś nasza osobista wiara i doświadczenie Żywego Chrystusa, który dzięki Swej niczym nie wysłużonej przez nas łasce, ofiarował nam przebaczenie win oraz nowe życie.

Pragniemy rozmawiać z młodymi ludźmi na temat ich codziennych trosk, duchowych i światopoglądowych poszukiwań, muzyki, polityki, kultury i sztuki, słowem - o wszystkim ponieważ wierzymy, że Jezus Chrystus jest Panem każdej sfery naszego życia. Wierzymy, że w Nim ukryte są wszelkie skarby mądrości i poznania (Kolosan 2:3) i że sam Bóg jest rozwiązaniem największego problemu człowieka - potrzeby przebaczenia i radości płynącej z otrzymania życia wiecznego w Chrystusie.

Chcesz nas poznać, porozmawiać? Nic prostszego! Po prostu zadzwoń, napisz lub odwiedź nas.Nadchodzące wydarzenia:

13-15.10
Rada CREC

Miejsce: Houston, USA


Przystankowi Pastorzy:

Paweł Bartosik (Gdańsk)
e-mail: gdansk@reformacja.pl

Bogumił Jarmulak (Wrocław)
e-mail: marcinbucer@gmail.com


Polecane strony:

Reformacja w Polsce
EKR Wrocław
EKR Gdańsk
EKR Legnica
EKR Poznań
Kalwinizm
Reformata et Semper Reformanda
Jan Kalwin
Marcin Luter
Towarzystwo Kreacjonistyczne
Augustinus
Edukacja Domowa


Nasze blogi:

Paweł Bartosik
Bogumił Jarmulak
Andrzej Polaszek
Mariusz Ratajczak
Chrześcijańska szkoła w Gdańsku
Edukacja Domowa
Gazetka Zb(i)orowa


Znani reformatorzy:

Marcin Bucer
Jan Kalwin
Jan Komeński
Marcin Luter

Ostatnia aktualizacja:
2009-03-26, 12:05:23